o p v a n g

1.  Voor- en naschoolse opvang

Elke morgen vanaf 07.30u en elke avond tot 18.00u.

Dit kost € 0,50 per begonnen kwartier.

Op woensdag is er gratis opvang tot 12.30u daarna volgt er betalende opvang tot 18.00u.

Voor de woensdagnamiddagopvang is inschrijven vooraf verplicht.


2.  Stedelijke buitenschoolse opvang

De kinderen die 's morgens voor 07.30u of langer dan tot 18.00u in de opvang moeten blijven, kunnen naar de Stedelijke Buitenschoolse Opvang.


Contact en info via:


Loket Buitenschoolse Kinderopvang

Vindictivelaan 1

T 059 25 89 98

www.oostende.be/bko​Vooraf inschrijven is noodzakelijk en dit dient door de ouders zelf te gebeuren.

Op elke vrije dag van het schooljaar is er opvang verzekerd, indien dat vooraf is aangevraagd.