c o n t a c t

O.L.Vrouwecollege Aartshertoginnestraat

Aartshertoginnestraat 388400 OostendeTel: 059 70 55 62


Secretariaat:

Lore Couvreur

info.kleincollege@bewonderwijs.be


Directie:

Stijn Ampe

directie.kleincollege@bewonderwijs.be

Onze school is aangesloten bij het interne meldpunt klokkenluiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Contactgegevens:
klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12