samenwerking

1. Stad Oostende:

Onze school werkt samen met:

- Brugfigurenproject

Onze brugfiguur Corry Van Camp kan u regelmatig aan de schoolpoort vinden.

Ze biedt een luisterend oor voor ouders en kan u helpen wanneer u zorgen of problemen heeft.

Ook kan ze u helpen met informatie voor onderwijscheques, schooltoelages, vrije tijd, ...

Zij is aanwezig op onze school op: * maandagvoormiddag

* donderdagvoor- en namiddag

* vrijdagnamiddag

U kunt haar altijd bereiken:

e- mail: corry.vancamp@oostende.be

telefoon: 0477 / 98 46 93


- Playing For Success: https://www.playingforsuccess.be

- project Okidoo: www.okidoo.be

- project Schaken op school: sites.google.com/view/schakenopschool-1/homepage

2. CLB - centrum voor leerlingenbegeleiding

3. Externe therapeuten:

- logopedisten

- kinesisten

- psychologen

- overleg met thuisbegeleidingsdiensten

- Stappie

- ...

4. Bewonderwijs

Onze school maakt delen uit van de scholengemeenschap Bewonderwijs.

Op de site bewonderwijs.be vindt u de adressen van de verschillende

basisscholen die tot de Bewonderwijs behoren.6. CKG 't Kapoentje

www.ckgkapoentje.be/

3. Externe therapeuten:

- logopedisten

- kinesisten

- psychologen

- overleg met thuisbegeleidingsdiensten

- Stappie

- ...

4. Bewonderwijs

Onze school maakt delen uit van de scholengemeenschap Bewonderwijs.

Op de site bewonderwijs.be vindt u de adressen van de verschillende

basisscholen die tot de Bewonderwijs behoren.