samenwerking

1.   Leerlingenraad:

Een sterke leerlingenraad kan de participatie van leerlingen op school versterken. 

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas (L2 tot L6).
Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken.
Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. 


2.   Stad Oostende:

Onze school werkt samen met:

        -  Brugfigurenproject

            Onze brugfiguur Katia Vandecasteele kan u regelmatig aan de schoolpoort vinden.

            Ze biedt een luisterend oor voor ouders en kan u helpen wanneer u zorgen of problemen heeft.

            Ook kan ze u helpen met  informatie voor onderwijscheques, schooltoelages, vrije tijd, ...

            

            Zij is aanwezig op onze school op: * maandagvoormiddag

                                                                          * dinsdagvoor- en namiddag

                                                                          * vrijdagnamiddag

            U kunt haar altijd bereiken:

            e- mail: katia.vandecasteele@bewonderwijs.be 

            telefoon: 0477 / 33 98 73


     -  Playing For Success: https://www.playingforsuccess.be

    -  project Okidoo: www.okidoo.be

     -  project Schaken op school: sites.google.com/view/schakenopschool-1/homepage

3.   CLB - centrum voor leerlingenbegeleiding

4.   Externe therapeuten:

         -  logopedisten

         -  kinesisten

         -  psychologen

         -  overleg met thuisbegeleidingsdiensten

         -  Stappie

         -  ...

5.   Bewonderwijs

     Onze school maakt delen uit van de scholengemeenschap Bewonderwijs.

     Op de site bewonderwijs.be vindt u de adressen van de verschillende

     basisscholen die tot de  Bewonderwijs behoren.7.  CKG 't Kapoentje

www.ckgkapoentje.be/

10 CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

https://www.basiseducatie.be/open-school-brugge-oostende-westhoek

11.   Externe therapeuten:

         -  logopedisten

         -  kinesisten

         -  psychologen

         -  overleg met thuisbegeleidingsdiensten

         -  Stappie

         -  ...

12.   Bewonderwijs

     Onze school maakt delen uit van de scholengemeenschap Bewonderwijs.

     Op de site bewonderwijs.be vindt u de adressen van de verschillende

     basisscholen die tot de  Bewonderwijs behoren.