o n z e    v i s i e

De schooleigen christelijke visie:

We staan open voor kinderen en ouders uit elke levensbeschouwing.

We zijn een katholieke dialoogschool.

Onze school gaat de uitdaging aan om kinderen te begeleiden en te laten groeien tot volwassenen die hun eigen identiteit ontwikkelen:

Ons geïntegreerd onderwijsaanbod bestaat uit:

We werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat & een doeltreffende aanpak:

Fouten maken mag, het hoort bij het leerproces:


Kinderen begeleiden in het :

Ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg:

We werken elke dag aan een leeromgeving waarin iedereen zich goed voelt en we kinderen aanvaarden zoals ze zijn.

Elk kind krijgt kansen om eigen talenten en (specifieke) noden te ontwikkelen. Daaraan werken we met velen (leerkrachten, ouders en externen) samen.

​We zijn steeds op zoek naar de best mogelijke begeleiding.

Op deze manier streven we naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Onze school als gemeenschap en organisatie:

Als team werken we samen aan een warme sfeer, ​die we vanuit onze visie dag na dag waarmaken.